GİZLİLİK POLİTİKASI

Gizlilik Politikası
Uygulama, kullanıcılarından bazı Kişisel Veriler toplamaktadır.
Veri Kontrolü ve Sahibi
Gimnasio.,
info@gimnasio.com.tr
Toplanan Veri Türleri
Toplanan Kişisel Veriler;
Ad ve soyad
E-posta adresi
Telefona numarası (isteğe bağlı)

Kişisel Veriler Kullanıcı tarafından serbestçe sağlanabilir, veya Uygulama tarafından otomatik olarak toplanabilir. Bu Uygulama veya Uygulama tarafından kullanılan diğer 3. parti servisler çerezler veya diğer takip etme araçlarını, kullanıcıları tanımak, hatırlamak ve tercihlerini hatırlamak için, Kullanıcı tarafından istenen hizmeti sağlama amacıyla kullanılabilir. Toplanan bilgilerin kullanımı

Bilgilerin toplanma amacı sizlere bilgi verebilmek, aktiviteler hakkında duyurular yapabilmek içindir. Bu bilgiler kesinlikle 3. şahıslara kesinlikle verilmez. Amacımız

Gimnasio web sitesinde kulüp hakkında güncel haberleri duyurmak, üyelikler ve hizmet anlayışı hakkında bilgi vermek içindir. Ayrıca sizin soru ve önerileriniz için iletişim imkanı vermektir. Telif hakkı

Gimnasio Sitesinde yer alan bilgilerin kullanım hakkı saklıdır.
İletişim

Her türlü soru ve önerilerinizi bize iletiniz Telefon: 0(212) 601 00 31 numarasından veya bilgi@gimnasiofitness.com.tr ulaşabilirsiniz. Adres Beşyol Mh. Birlik Cd. No:22 Florya/İSTANBUL

GİZLİLİK
Genel Bakış
Kullanıcı bilgileri Gimnasio tarafından gizli tutulur ve üst düzey güvenlik önlemleriyle korunmaktadır. Kullanıcı bilgileri sadece sözleşmenin ifası ve hizmet standartlarımızın yükseltilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Kişisel bilgilerim hangi koşullarda saklanır?

Kullanıcı bilgileri Gimnasio tarafından kullanıcıların açık rızasına dayanarak toplanmakta ve kapalı bir sistem içerisinde güvenli şekilde saklanmaktadır. Hangi bilgilerinize, neden ihtiyaç duyuyoruz?

Gimnasio?ın müşteri memnuniyetini arttırmak ve kişiye daha iyi hizmet vermek adına, bazı koşullarda bir takım bilgilere ihtiyaç duyduğu durumlar olabilir. Bu bilgiler şirketimiz tarafından %100 güvenli bir şekilde depolanmaktadır. Üyelik ya da satın alma durumlarında, kişisel bilgileriniz, size özel bir hesap oluşturmak ve e-alışveriş yapabilmeniz için gereklidir fakat siteyi ziyaret etmek için herhangi bir üyelik yapılması zorunlu değildir. Çerezler
Gimnasio tarafından sahip olunan ve yürütülen tüm internet siteleri çerez kullanmaktadır. Sezonluk Çerezler
İnternet tarayıcınıza bir sezonluk kimlik değeri yollanır ve değişkenler sunucuda tutulur. Kalıcı Çerezler
Sitemizi ziyaret ettiğiniz takdirde Gimnasio bilgisayarınızın hafızasına kalıcı bir çerez atar. Bu çerezleri tarayıcınızın çerezler kısmından görebilirsiniz. Kalıcı çerezler isminden de anlaşılacağı gibi bilgisayarınızın hafızasında saklı tutulur ve her ziyaretinizde bu çerezler sayesinde ziyaretçilerin bilgilerine daha kolay ulaşılır. Siteye yaptığınız önceki ziyaretler de kayıt altında tutulduğundan, daha hızlı ve kolay hizmet verilmesi sağlanır. Kısacası çerezler, kullanıcı kişiye özel hizmet verilmesini kolaylaştırarak, hizmet kalitesini arttırır. Çerezler hiçbir şekilde kişisel bilgiler içermez yalnızca bazı rakamlar aracılığı ile sistemin, kullanıcının bilgisayarının hızlı ve kolay bir şekilde tanınmasını sağlar. İletişim & Haberleşme
Sorularınıza yanıt verebilmek ve size daha iyi hizmet etmek adına, bazı durumlarda müşteri temsilcilerimiz sizinle telefon ya da e-posta yolu ile iletişime geçebilir ya da diğer kanallar aracılığı ile irtibat kurabilirler. Gizlilik Sözleşmesi Değişiklikleri
Gimnasio Gizlik ve Güvenlik Politkası?nda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Siteye Giriş

Siteyi ziyaret etmek için herhangi bir üyelik kaydı gerekmemektedir. Öte yandan bazı hizmetlerden yararlanmak ve siteyi daha kapsamlı kullanmak açısından üyelik kaydı gerekmektedir.

Site Kullanımı
Sitedeki tüm veriler, hiçbir değişiklik yapmamak şartı ile üye ve ziyaretçilerin kişisel kullanımlarına açıktır. Sitedeki verilerin tüm hakları Gimnasio tarafından saklıdır.
Çalışma Saatleri
Gimnasio internet sitesi, periyodik bakımlar ve meydana gelebilecek teknik sorunlar dışında, yılın 365 günü 24 saat kullanıcılarına hizmet vermektedir.
Aydınlatma Metni

İşbu, ?Aydınlatma Metni? Gimnasio Şirketi (?Veri Sorumlusu?) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ?Kanun? uyarınca kullanıcıların kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak kullanıcıları aydınlatmak amacıyla yayınlanmaktadır.

1) Veri Sorumlusunun Kimliği
Veri Sorumlusu: Gimnasio Şirketi
İletişim Adresi: info@gimnasiofitness.com.tr

Aşağıda siz kullanıcılarımız tarafından verilen kişisel bilgilerin hangi amaçlar ile işleneceği açıkça yer almaktadır.
2) Kişisel Verilerin İşlenme Amacı
Kişisel verileriniz, Veri Sorumlusu veya onun yurt içinde ve/veya yurt dışında mukim iştirakleri, iş ortakları, servis sağlayıcıları (sosyal medya işletmecileri dahil) veya onun adına verileri işleyen tüm gerçek veya tüzel kişiler (?Veri İşleyen?) tarafından, toplanmış/toplanan/toplanacak tüm kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlar doğrultusunda Kanun?un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenebilecektir. Veri Sorumlusu tarafından kullanıcılarına sunulan hizmet/ler(e) ilişkin olarak kullanıcılardan gelen beğeniler, eleştiriler, yorumlar, IP adresleri site içerisinde gerçekleşen gezintiler ve davranışlar (çerez kullanılmaktadır), konum bilgileri, kullanım alışkanlıkları; kullanıcıların ihtiyaç ve yönelimlerinin belirlenerek özelleştirme yapılması ve bu sayede kullanıcılara yönelik olarak en uygun tanıtım, reklam, promosyon, pazarlama vb. ticari planlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla; ad, soyad, e-posta, TC kimlik numarası, sosyal medya hesabı ile beyan edilen ad-soyad, cinsiyet, telefon numarası, adres bilgileri, iletişim bilgileri, sosyal medya hesaplarına ilişkin bilgiler; kullanıcılara taahhüt edilen hizmetler(in) sunulabilmesi, satış sonrası ve veya öncesi destek hizmetlerinin verilmesi ve veya planlamasının yapılması, alışveriş istatistiklerinin yapılması suretiyle kullanıcılara en uygun hizmetin tespit edilebilmesi, hizmet/ler(e) ilişkin faturanın düzenlenebilmesi, mali ve hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, taahhüt edilen hizmetler(den) sözleşmeye uygun şekilde yararlanabilmesi, kullanıcı şikayetleri ile hukuki prosedürlerin sağlıklı yürütülebilmesi amacıyla; tarafınızca verilen T.C kimlik numarası, kredi kartı, banka kartı ve sair kart ve ödeme bilgileri, siparişlerinize ilişkin ödemelerinizin alınması, sözleşmenin ifası, tekrar eden hizmetler(de) kullanıcılara daha hızlı ve kolay ödeme imkanı sunulması, kullanıcılara daha iyi bir alışveriş deneyimi sunmak ve mevzuattan doğan yasal gerekliliklerin yerine getirilmesi amacıyla, rızanıza dayalı olarak işlenebilecektir.

3) Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amacı
Ad, soyad, e-posta, TC kimlik numarası, sosyal medya hesabı ile beyan edilen isim-soyisim, telefon numarası, adres bilgileri, iletişim bilgileri vb. bilgiler; taahhüt edilen hizmetler(den) sağlıklı bir biçimde yararlanılabilmeniz amacıyla seçmiş olduğunuz spor salonu tesisleri işleten gerçek ve veya tüzel kişilere aktarılabilir. Kullanıcılara ait kişisel bilgiler işbu Aydınlatma Metni?nde yer alan amaçlar ile otomatik olan ve/veya olmayan yöntemler ile temin edilebilir, devralınabilir, yasal azami sürelerle yurt içinde ve/veya yurt dışında yazılı/manyetik arşivlere kaydedilebilir (cloud hizmetleri dahil), depolanabilir, muhafaza edilebilir, elde edilebilir hale getirilebilir, kullanılabilir, güncellenebilir, değiştirilebilir, birleştirilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, açıklanabilir, paylaşılabilir, (yurt içinde ya da yurt dışındaki 3.kişilere) aktarılabilir, transfer edilebilir veyahut bu amaçlar ile Veri İşleyicileri ?ne (yurt içinde veya yurt dışında mukim) aktarılabilir.

4) Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel Verileriniz e-mail, internet sitesi, mobil uygulama, her türlü sosyal medya hesapları üzerinden elektronik yollarla veya Müşteri İlişkileri kanalıyla ve Kanun?un 5. ve 6. maddelerinde gösterilen şartlara uygun olarak toplanmaktadır.

5) Kişisel Veri Sahibinin Hakları
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu?nun 11. maddesi uyarınca kullanıcılar kişisel verilerinin, a) işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) işlenmişse bilgi talep etme,
c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
e) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
f) Kanun?un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ı) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.
6698 Sayılı Kanun?un 7. maddesi uyarınca kişisel verilerin işlenmesine ilişkin sebeplerin ortadan kalkması ve tarafınızca yukarıda yer alan iletişim adresine e-posta yoluyla talebinizi iletmeniz halinde. Talebiniz Veri Sorumlusu tarafından değerlendirilecektir. Talebinizin, 6698 Sayılı Kanun?daki şartları taşıması halinde veriler yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.